CONDICIONS GENERALS

Li preguem que llegeixi detingudament les condicions generals de compra de la nostra web. En utilitzar la web i realitzar una compra, accepta les presents condicions.

En compliment amb les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), li informem que les presents condicions generals de contractació, juntament amb les condicions particulars que puguin establir-se, regulen expressament les relacions sorgides entre FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBREGAS, S.A.U., amb domicili al carrer Gran Bretanya, 41 (P.I. Les Comes) 08700 Igualada (Barcelona) amb CIF A58574518 i els tercers (d'ara endavant “USUARI”, “USUARI REGISTRAT” i/o “CLIENT”) que utilitzin el portal d'Internet tiendafabregas.com, d'ara endavant LLOC WEB.

FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBREGAS, S.A.U. es reserva, en tot moment, el dret a modificar unilateralment, sense avís previ, i a qualsevol moment la presentació i configuració del LLOC WEB així com les presents condicions generals. Per això, tiendafabregas.com, recomana llegir-les atentament cada vegada que accedeixi al LLOC WEB.


Els Usuaris sempre disposaran d'aquestes condicions generals de contractació en un lloc visible, lliurement accessible per quantes consultes vulgui realitzar. En qualsevol cas, l'acceptació de les Condicions Generals serà un pas previ i indispensable a l'adquisició de qualsevol producte disponible a través del LLOC WEB.

TERMES DE LES PRESENTS CONDICIONS GENERALS

USUARI: Es considera un USUARI a aquella persona que accedeix al LLOC WEB. Així mateix, en utilitzar-ho es compromet al compliment rigorós de les condicions aquí disposades, així com qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

USUARI REGISTRAT: Es considera un USUARI REGISTRAT quan s'emplena el formulari de registre, s'accepten expressament les Condicions Generals citades a continuació, així com la Política de Privacitat publicades al moment del registre.

CLIENT: Es considera un CLIENT a l'USUARI que emplena el formulari de comanda i accepta expressament aquestes Condicions Generals, així com la Política de Privacitat i l'acceptació de l'enviament de la comunicació i factures electròniques generades després de la realització de la compra.

PRODUCTE: Es considera un PRODUCTE totes les referències del nostre catàleg que es troben incloses en el LLOC WEB.

Navegant en el nostre LLOC WEB vostè està d'acord amb l'ús de les cookies en compliment del Reial decret-llei 13/2012. Les cookies recullen informació en el seu navegador web per oferir-li una millor experiència online.

A- INFORMACIÓ SOBRE ELS PRODUCTES

PRODUCTES

Els productes oferts en el LLOC WEB, juntament amb les seves característiques i preus apareixeran en pantalla.

Les fotografies relatives als productes i els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el LLOC WEB de FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBREGAS, S.A.U. són sobre els objectes reals posats a la venda.

PREUS

Els preus indicats en pantalla són en euros i no inclouen l'I.V. A. o qualsevol altre impost que fos aplicable i que sigui vigent, excepte error mecanográfico. En el cas que qualsevol CLIENT o USUARI detectés un preu amb el preu de 0,00€ (zero euros) haurà de notificar-ho al servei d'Atenció al Client. Mai es vendrà un producte al preu de 0,00€ (zero euros), ja que aquest serà a causa d'un error tècnic i en cap cas a una promoció o tècnica de màrqueting.

Les despeses d'enviament i/o gestió no estan inclosos en el preu i seran mostrats abans de finalitzar la compra, en funció de l'adreça d'enviament de cada comanda. Actualment, es realitzen enviaments a Espanya, exceptuant Balears, Canàries, Ceuta i Melilla. Vegi la informació ampliada en l’apartat DESPESES D’ENVIAMENT.

FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBREGAS, S.A.U. es reserva a cada moment i unilateralment el dret a la modificació del preu dels productes oferts en el LLOC WEB. Per garantir a l'USUARI la certesa i seguretat del preu dels seus productes, aquest serà el vigent en la publicitat coincident al moment de formalitzar la seva comanda.

DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

La selecció de productes oferts en tiendafabregas.com és vàlida mentre que els productes estiguin visibles al portal, amb els límits d'estoc disponibles. Si els productes es troben en estoc, el termini aproximat és de 48 hores, a excepció de determinats productes el termini dels quals pot ser superior. En aquest cas, FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBREGAS, S.A.U. indicarà al CLIENT quin serà el termini de lliurament de la seva comanda. Si el producte no es troba en estoc no es podrà adquirir a través de tiendafabregas.com.

Aquests terminis es computen sobre dies laborables -de dilluns a divendres- posat que FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBREGAS, S.A.U. no realitza expedicions en festius, dissabtes, ni diumenges. En el cas que existís alguna ruptura d'estoc o indisponibilidad puntual d'un article FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBREGAS, S.A.U. es posarà en contacte amb el CLIENT per comunicar-li-ho immediatament i donar-li un nou termini de lliurament o, si no fos possible servir-li aquest producte, procedir a la seva anul·lació. En qualsevol cas, un retard en el lliurament respecte als terminis indicats no donarà dret al CLIENT a exigir cap indemnització.

B- REALITZACIÓ DE LA COMANDA

Per a la realització d'una comanda és necessari connectar-se a tiendafabregas.com i registrar-se com a USUARI convertint-se en un USUARI REGISTRAT, una vegada emplenant el formulari electrònic disponible tant a la pàgina de comanda com en el formulari de registre d'usuaris. Li enviarem un email amb les teves dades d'accès per a la realització de futures compres. També tindrà accés a la zona privada de CLIENT on podrà veure les seves comandes, així com revisar, editar i eliminar les teves dades de contacte.

Per motius de seguretat, i amb la finalitat d'evitar possibles fraus, el login i el password del CLIENT seran personals i intransferibles, comprometent-se el CLIENT a fer un ús correcte d'aquestes dades i assumint tota la responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers. Li recomanem que canviï la contrasenya de forma periòdica. És la seva responsabilitat comprovar que les dades que ens facilita són correctes i completes, venint així mateix obligat a informar-nos immediatament quan tingui lloc qualsevol variació en la informació que ens ha facilitat. Pot accedir a la seva informació i actualitzar-la a través de l'apartat El meu Compte del LLOC WEB.

Després del registre i per procedir a la compra de productes haurà d'afegir el producte que desitja adquirir a la comanda, segons les indicacions recollides a la pantalla.

VALIDACIÓ DE LA COMANDA

La validació de la comanda per part del CLIENT suposa expressament el coneixement i acceptació d'aquestes condicions generals de contractació com a part de la celebració del contracte. Excepte prova en contrari, les dades registrades en el LLOC WEB constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBREGAS, S.A.U. i el CLIENT.

El CLIENT és responsable que les dades de facturació i enviament proporcionats al moment d'efectuar la comanda siguin correctes. FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBREGAS, S.A.U. no es fa responsable de les dades proporcionades pel CLIENT, ni dels perjudicis derivats que aquesta informació sigui incorrecta.

Les comandes amb tots els productes en estoc sortiran de forma immediata una vegada s'hagi confirmat el pagament del mateix.

FORMES DE PAGAMENT

S'estableixen els següents sistemes de pagament de les comandes:

Targeta de crèdit o dèbit: Un dels trets diferencials de FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBREGAS, S.A.U., és la transparència i seguretat, per descomptat també en els pagaments. FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBREGAS, S.A.U. s'ha associat amb BBVA per gestionar tots els pagaments per targeta mitjançant la seva passarel·la de pagaments segura. Aquesta passarel·la compta amb tots els punts de seguretat possibles per evitar fraus i suplantacions d'identitat.

En cas de produir-se un rebuig del banc, la comanda serà anul·lada de forma automàtica.

Transferència bancària al compte bancari que indiquem al moment de la comanda. FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBREGAS, S.A.U. no es fa responsable d'aquelles comissions que puguin aplicar les entitats bancàries.

C- MANERA I TERMINIS D'ENVIAMENT

FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBREGAS, S.A.U. solament farà lliurament de les comandes que estiguin dins del territori espanyol a excepció de Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla.

El lliurament dels productes es realitzarà en l'adreça d'enviament que el CLIENT ens hagi indicat quan va formalitzar la comanda i en les dates convingudes. Les dates de lliurament assenyalades per FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBREGAS, S.A.U. tindran sempre caràcter estimatiu, sense perjudici que FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBREGAS, S.A.U. empri els seus millors esforços perquè, l'enviament i recepció dels Productes subministrats, es realitzin en les dates sol·licitades pel CLIENT.

El termini de lliurament serà modificat quan, per causes no directament imputables a FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBREGAS, S.A.U. es produeixin retards en la producció, o disposició de tots o alguns dels productes. De forma enunciativa, que no limitativa, s'inclouen les següents causes de retard: vagues de subministradors, transports i serveis, fallades en els subministraments de tercers, fallades en els sistemes de transports, inundacions, aturs de personal de FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBREGAS, S.A.U., sabotatges i qualsevol causa que pugui ser considerada amb caràcter de força major com disposa l'article 1.105 del Codi Civil.

INCIDÈNCIES EN L’ENVIAMENT

En el cas del CLIENT no rebri la comanda en un termini superior a 7 dies hàbils a partir del següent dia hàbil de la compra, haurà de contactar immediatament amb el Servei d'Atenció al Client de FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBREGAS, S.A.U. perquè pugui fer les gestions oportunes. En el cas que el motiu sigui per extraviament de l'empresa de transports, FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBREGAS, S.A.U. notificarà la incidència perquè l’empresa de transport localitzi el paquet, en algunes ocasions aquesta recerca pot prendre entre 1 i 2 setmanes.

D- EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBREGAS, S.A.U. es reserva el dret de modificar unilateralment, sense preavís, i a qualsevol moment la presentació i configuració del LLOC WEB i qualsevol dels extrems recollits en els presents Termes i/o Condicions Generals de Contractació en la forma que estimi convenient, informant als USUARIS de les modificacions efectuades a través de tiendafabregas.com. Per això, tiendafabregas.com, recomana a USUARIS i CLIENTS, llegir-les atentament cada vegada que accedeixi al LLOC WEB. Si no estiguessin d'acord amb alguna de les condicions generals, polítiques de privacitat, normes de l'ús de cookies o alguna altra condició publicada dins del nostre LLOC WEB li recomanem no utilitzar aquest LLOC WEB.

Els USUARIS sempre disposaran d'aquestes condicions generals de contractació en un lloc visible, lliurement accessible per quantes consultes vulgui realitzar. En qualsevol cas, l'acceptació de les Condicions Generals serà un pas previ i indispensable a l'adquisició de qualsevol producte disponible a través del LLOC WEB.

FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBREGAS, S.A.U. té el dret però no l'obligació de corregir errors o omissions de qualsevol informació del LLOC WEB. FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBREGAS, S.A.U. s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu LLOC WEB manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBREGAS, S.A.U. es considera una pàgina dirigida als majors d'edat. L'accés d'un CLIENT o USUARI menor d'edat serà responsabilitat del seu tutor o tutors, així com ho és la instal·lació d'eines de control d'ús d'internet amb l'objecte d'evitar l'accés a materials o continguts no aptes per a menors, o l'enviament de dades personals sense prèvia autorització dels tutors. Per això, els pares, tutors o representants legals seran responsables de tots els actes realitzats a través de tiendafabregas.com pels menors al seu càrrec.

L'USUARI és conscient i accepta voluntàriament, en utilitzar aquest LLOC WEB, les condicions generals que té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

E- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

Les presents Condicions Generals de Contractació, es regiran per la legislació espanyola, que serà aplicable en el no disposat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució.

Per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions les parts poden presentar la denúncia en els Jutjats i Tribunals del fur que els correspongui dins del territori Español de la Península.

Si qualsevol de les clàusules incloses en aquestes condicions generals anés declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç subsistint les condicions generals en tot la resta tenint-se tal disposició o la part de la mateixa que resultés afectat per no posada.

F- RESPONSABILITATS

En posar a la disposició de l'USUARI aquest LLOC WEB volem oferir-li tot un seguit de continguts i serveis de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació dels mateixos així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d'alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l'USUARI.

L'USUARI té prohibit qualsevol tipus d'acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, instal·lació de robots o software que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

L'USUARI assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra pàgina web, sent l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBREGAS, S.A.U. per qualsevol reclamacions derivades, directa o indirectament de tals fets.

FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBREGAS, S.A.U. queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d'honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l'incompliment per part de l'USUARI de les nostres condicions d'ús, accés i política de privacitat, o qualssevol altra reclamació per l'incompliment de la legislació vigent.

L'USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte les condiciones d'ús del nostre LLOC WEB, i reconeix que són suficients per a l'exclusió de l'error en les mateixes, i per tant, les accepta integra i expressament.

L'USUARI és plenament conscient que la mera navegació pel present LLOC WEB, així com la utilització dels seus serveis, implica l'acceptació de les presents condicions d'ús.

Tot el referent al nostre LLOC WEB, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la província de la ciutat on es troba la seu central, a dalt indicada. Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d'Ús del nostre LLOC WEB pot posar-se en contacte amb nosaltres en les dades a dalt indicades.

G- LLEI SOBRE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL COMERÇ ELECTRÒNIC: :

De conformitat amb l'establert en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els informem de:

  • El nostre nom o denominació social: FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBREGAS, S.A.U.

  • El nostre domicili social: Gran Bretanya, 41 (Pol. Ind. Les Comes), Igualada.

  • La nostra adreça de correu electrònic: grupfabregas@grupfabregas.com

  • El propietari del nom de domini tiendafabregas.com és FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBREGAS, S.A.U..

  • El nostre nombre d'identificació fiscal és: A-58574518.

  • En el supòsit d'oferir productes i serveis a través del nostre LLOC WEB, pot consultar els preus dels mateixos, en el propi LLOC WEB, o consultant directament a FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBREGAS, S.A.U.

La contractació electrònica dels nostres productes i/o serveis es regirà per l'establert en el Títol IV de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i altres normes d'aplicació.

Així mateix, de conformitat amb l'establert en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'usuari autoritza amb caràcter previ i exprés, en acceptar les present condicions d'ús del LLOC WEB, en emplenar qualsevol formulari de recollida de dades, en contractar qualsevol servei o adquirir qualsevol producte, així com per l'enviament de correus electrònics dels quals puguem obtenir la seva adreça de correu electrònic, la recepció de comunicacions, publicitàries o no, a través del correu electrònic. Com a destinatari d'aquestes comunicacions, vostè té el dret de revocar aquest consentiment amb la simple notificació d'aquesta voluntat mitjançant correu postal o electrònic.